اصرار

به تو عشقم چقدر اصرار کردم

واست احساسمو تکرار کردم

تمام عمر باورم همین بود

تو دنیای منی، اقرار کردم

 

تو این آینده رو تباه کردی

فقط برگشتیو نگاه کردی

رو قلب شیشه ایم اسم تو هک بود

واسه پاک کردنش، یه ها کردی؟؟

 

جلویه چشممو دیوار کردم

بدی کردیو من انکار کردم

همه دیدن که این دل رو شکستی

همه میگن چرا اصرار  کردم؟؟

 

تو رفتی رفتنت غرورمو برد

یکی میگفت: کاش حرفش رو می خورد

چه ساده اند مردمان ای زمانه

خیال کردن که این اصرار من مرد!!

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/20623کپی شد!
1089
۲۱