شب گریه

تو این شب گریه های تلخ           تو این روزهای تکراری

دوباره عاشقی کن با                  دلی که پس فرستادی

تو این شب های تلخی که            به یاد تو سحر میشه

همش گریه و بیداری                 شاید تقدیر من باشه

دیگه بس کن تو ای تقدیر           دیگه بدجور کم اوردم

دیگه تکراری بازیت                 میدونم باز بد آوردم

تو این شب گریه های تلخ          تو این روز های تکراری

چی میشه عاشقم باشی              بگی اروم دوسم داری

چی میشه اون نگاه تو              یه روز مرهم قلبم شه

نه اینکه آخرین خندت              دلیل زجر من باشه

چه ساده روبروی من              تو به اشکام خندیدی

میدونم که یه روزی تو            تقاص اینو پس میدی

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/20520کپی شد!
1250
۲۴