مدرسه

امروزم بارونو بردم
به تماشای چشات
ابرا رو ستاره کردم
پیچیدم لای نگات
شمعو باغبون نوشتم
توی شهر مدرسه
دلو اویزون گذاشتم
نگران اون چشات

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2010کپی شد!
872
۲۳