قرض دادم جوونیمو.. (!!)

تا به تـو عـادت میـکنـم ، بـا یـکی رو به رو میـشی

دل میدم و دل می کنی ، تموم میشم شرو(ع) میشی

 

تــا بـه تو عادت میکنم ، راهِت ازم جدا میشه

از زندگیت بیرون میرم ، یکی بات آشنا میشه

 

ولی بدون که بعد من ، کسی به پات نمی مونه

اگه میــری بــرو ولــی ، نــگـو جـدائی آسـونه

 

خواستم بمیرم عشقِ تو ، ارزشِ خودکُشی نداشت

ایـن قصـّـه ی کـوتـاهِ ما ، عاقبتِ خوشی نداشت

 

جوری تظاهر کن همه ، بگن تو خوبی من بدم

اگــه میــشـد خیالتــم ، با عکسات آتـیـش میـزدم

 

بــرو نمیخوام ببینم ، در میـاری بازم سر از….

قرض دادم جوونیمو ، قرضی که بود بلا عوض

 

خواستم بمیرم عشقِ تو ، ارزشِ خودکُشی نداشت

ایـن قصـّـه ی کـوتـاهِ ما ، عاقبت خوشی نداشت

 ___________________

دوستان عزیزم این ترانه را بر روی ملودی سروده ام و تا حدودی در

محدودیت ملودی قرار گرفتم . ممنونم که همراهی ام می کنید . با مهر

https://www.academytaraneh.com/1910کپی شد!
1386
۸۴