روزهای کودکی

cooming soon produce by : compani sokot_ name music :rozhaye kodaki_ lyrics: farbod _ arrengment by : mehdi por khedri
روزهای کودکی
یاد اون روزا بخیر *** یاد روز کودکی
یاد خنده های ما *** بازی های بچگی
شوق دیدن عروس *** اون عروسک قشنگ
شوق پروازهای اون *** بادبادکای رنگارنگ
ترانه از: عسگری ذاکری (فربد)
***********

از این نویسنده بیشتر بخوانید: