تمومش کن

چمدونت بازه اما نمیبندیش/ نمی دونی که دلم میترسه
چشاتو بستی نمیبینی عرق / چطوری رو پیشونیم می رقصه

دو سه روزه که میگی باید بری / دو سه روزه که دلم دلسرده
فقط بالشم کنارم مونده / طفلکی تو بغلم کز کرده

نگاهام پر شدن از وحشت و بغض / سرفه هام خشک تر از دیروزه
غم تو چشم خیسمه ،می بینی؟ / خشک و تر با هم داره میسوزه

باورم نمیشه این رفتنتو / کم عذاب بده منه مایوسو
یا بمون یا زودتر از اینجا برو / یه جوری تموم کن این کابوسو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1762کپی شد!
919
۱۴