قتل شب

شب هنوز یه حسِ تازه است** پُرِپرسه , عاشقانه است

حتی وقتی تو نباشی ** پُرِ حرف شاعرانه است

تو ای که از شب بریدی,جز خودت چیزی ندیدی

 یاد شب نبودی هیچوقت, از روزا چه خیری دیدی؟

 خنجرِ سفیدِ روزُ ,توی قلب شب نشوندی

 همه خاطراتو کُشتی,ماهُ به عزا نشوندی

 دست تو از توی تقویم, همه ی شبها رو خط زد

 شبِ عاشقا رو دزدید, این همه غمُ رقم زد

 شب نیمه جون و خسته, دلش از روزا شکسته

 با تمومِ نا امیدی, دلخوش غروب نشسته

تا بیاد خودش دوباره, بزنه هوا ستاره

روز با اون چشم سفیدش مثه بچه ها بباره

https://www.academytaraneh.com/1698کپی شد!
1075
۱۶