چش روشنی

۱: خشکیده چشمه ی شعرم

مثه چشمای سیاهم

عمریه بهار و پاییز

چش به راهم، چش به راهم

 

۲: یادته موقع رفتن

بوسیدی چشامو رفتی

گفتی منتظر بمونم

این قولو ازم گرفتی

 

۳: باد و بارون‌، برف و بوران

پرسیدمت از زمستون

ماهی قرمز نوروز

از سیب سرخ تابستون

 

۴: نمی تونم ببینمت

دیگه نیا، دیگه دیره

ماهی افتاده از تنگ

تا تو بیای، اون می میره

 

۵: دیگه نیا، دیگه نیا

من پای سفره ی مرگم

سفره ی پاییزی عقد

لحظه ی مرگ یه برگم

 

۶: با یاد دیدار آخر

من دارم میرم اسیری

تو دعا کن بگو ای کاش

تو اسارت زود بمیری

 

https://www.academytaraneh.com/15189کپی شد!
869
۹