بارون

دستاتو بده بارون
تا لحظه ی باریدن

همراه شو با بغضم
بارون بیا با من

نم نم از روی گونم
جاری شده تنهایی

بس کن دیگه خیسم کن بارون بگو اینجایی

تا بشکنِ بغضِ من
همپای شکستن باش

بارون خیس ابم کن
هم قافیه ی من باش

دلم گرفت بارون

بی کسی پناهم شد
بی پناهی راهم شد

جونم به لبم اومد
عاشقی گناهم شد

دلم گرفت بارون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1462کپی شد!
1064
۱۳