بی قراری

 

از همون لحظه که رفتی بی قراری شده کارم     کله دنیام شده خاطراتی که من از تو دارم

 

می دونم که دیگه از خیاله من فاصله داری       همه تار و پود افکار من از یاد تو جاری

 

توی بیداری و خوابم همه جا عطر تو داره       حالا رفتی از کنارم زندگیم تیره و تاره

 

توی این عالمه بازی با خودم غریبه بودم         وقتی چشمام به تو افتاد همه خیره شد وجودم

 

تند و تند می زنه قلبم نفسم گرفت تو سینه        به خدا دسته خودم نیست حسه عاشق شدن اینه

 

 

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1380کپی شد!
600
۹