ترانه ی دیوار من

بگو از پشتِ این دیوار صدامو میشنوی یا نه؟

هنوزم وقت رفتن نیس،خودت میدونی،حالا نه!

به جاده تن زدی بی من بگو سمت کدوم مقصد؟

کمی فرصت بده تا من بتونم ردشم از این سد

هنوز تیشه تو دستامه،می کوبم قلب دیوارو

عزیزم غیرممکن نیس،یه روز می بینی آوارو

اگه زنجیر احساست جداشه از من و دستام

تو این تاریکی مطلق امیدی نیس به فرداهام

امیدی نیس اگه قلبت به من بی اعتماد باشه

به عشقی که بهت دارم بخواد بی اعتقاد باشه

من این دیوار و میشکونم به شرطی که تو هم باشی

به شرطی که سرِ قولت همیشه با دلم باشی

هنوز وقت بریدن نیس،به این زودی نشو دلسرد

تو تنهایی نمیتونی،بدون من نرو، برگرد

https://www.academytaraneh.com/1279کپی شد!
1256
۷۱