کاردستی

کاردستی کودکانه

بیا بسازیم باهم یه کار دستیو کم کم یه کاردستی زیبا من و شما بچه ها

بیا. بسازیم باهم
یه کار دستیو کم کم

یه کاردستی زیبا
من و شما بچه ها

با کاغذ و چسب و چوب
کاردستی های خوب، خوب

عجب لذتی داره
نو اوری میاره

کاردستی های ساده
زودی میشن آماده

وای که چقد قشنگه
خوشکل و رنگارنگه

https://www.academytaraneh.com/113806کپی شد!
635
۲