کافیه!

من هر وقت که دنبالِ آرامشم

به چشمای تو خیره شم کافیه

تو درمون درد منی یُ برام

یه لحظه نگاهِ تو هم کافیه

بخواد عاشقِ آسمون شه کویر

یه بارون بشه قدِ نم کافیه

به آغوش تو که پناهنده شم

همونجا بمیرم واسم کافیه

غمِ عشقِ تو با منه تا بگم

واسه زنده موندن یه غم کافیه

واسه کشتنم سمّ ِ دوری ازت

شبیهِ سیانور یه کم کافیه

به موج موهای تو وابسته ام

بگو سمتِ دریا برم کافیه؟

یه پیغمبری که واسه معجزت

از آتیش قلبم بگم کافیه!

تا ثابت کنم قلبِ آبادمو

همینکه خراب توام! کافیه

واسه مردن خستگیهام اگه

تو سایَت بشینم یه دم کافیه

کنار تو حتی شده یک دفعه

تو بارون بشم همقدم کافیه

واسه عشقت هر کاری کردم کمه

فقط وقتی که جون بدم کافیه

#واو_الف

https://www.academytaraneh.com/110713کپی شد!
549