#####

از این رابطه بگذرم

تقدیم به بهزاد جان صنعتی دوست خوبم که لطف و مهربونیشو نمیتونم فراموش کنم

یه راهی رو رفتم دیگه تند نرو
صدام در نمیاد که کاری کنم
پشیمونم امّا می ترسم همـش
که لب هامو روزی سیگاری کنم
.
چقدر دورمون کرده این فاصله
تو کاری نکردی که آرووم بشم!
ببین من گذشتم از این آرزوم
که میخوام ببارم همش ابری شم
.
یه کم باورش سخته که فکر کنی
که راهـــی نمونده دیگه بینمون؟!
اگه رفتن از موندن آسون تره
تو مردی سر قول و حرفت بمون
.
واسش خیلی سختی کشیدم ولی
یکی دیگه اومد گرفتـــش ازم
پر از اضطرابم یکم دلخورم
چه جوری به چشمام دورغی بگم؟!
.
من اونقدر که وابسته بودم بهت
که مجبور شدم بی تو تنها برم
تحمل ندارم دیگه بسمه
چه بهتر از این رابطه بگذرم
.
#داروش شریفی
تقدیم به دوستم بهزاد صنعتی
هیج نمیشه لطفشو فراموش کنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: