یه حسی…

ته قلبم یه نوری هست
که روشن کرده دنیامو
دلم قرصه به این احساس
که تعبیر میشه رویامو
یه حسی دارم این روزا
فقط میدونم عادت نیست
کنارم وقتی میشینی
حواسم هیچ به ساعت نیست
کنارت خوبه خوبم من
کنارت خیلی ارومم
از اینکه عاشقم کردی
ازت مردونه ممنونم
تو هر روز میبینم
توی هر صحنه از فیلمی
که با اینکه فرار کردی
تهش همیشه تسلیمی
تو رو هر روز میخونم
مثه شهرای ممنوعه
تو رو دیدن تورو خوندن
برام یک خواست مشروعه
یه حسی دارم این روزا
فقط میدونم عادت نیست
کنارم وقتی میشینی
حواسم هیچ به ساعت نیست…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/11012کپی شد!
1313
۲۸