برگای پاییزی

بیادِ تو روزام شده پاییز
از اون روزی که تو پیشم نیستی
عذابم میده وقتی میبینم
کنارِ یکی دیگه وایمیستی

من همیشه از این میترسیدم
که عشقم توی دلت بمیره
هنوزم باورش واسم سخته
یکی جز من دستاتو بگیره

* تو داری به کی میگی عشقم
وقتیکه زیرِ بارون راه میری
مسیرت توو این روزا فرق کرده
تو داری راهو اشتباه میری

*من اینجا داره قلبم میگیره
تو بیخیالِ منو اشکامی
منو باش که فکر میکردم
هرجایی که برم تو باهامی

از تب و تاب افتاده عشقمون
بدجور این روزا دلسرد شدم
ولی مثِ برگای پاییزی
بپای تو موندمو زرد شدم

بی تو من توی این خیابونا
با یادت دارم قدم میزنم
شاید اتفاقی ببینم تو رو
بهم بگی هنوز مردت منم

 

#قائم_ذبیحی

https://www.academytaraneh.com/105653کپی شد!
729
۲
۲