رهایی

یه خورشید تهِ عمقِ این چاهه|

یه بادی که میره به بی راهه|

یه دریا که واسم همیشه سراب|

یه آغوش که بی من، میره به خواب|

  • کی می دونه چی بوده جریانِ من!؟
  • دروغ میگم و هر چی مردم میگن!!
  • یه حسی تویِ سینه جرمِ منه!!
  • همین ساده گی گورمُ می کنه!!

یه کوهی که خالی شد از اعتماد..

غروری که می رفت با دستای باد..

رسیدن به باد واسه کوه مشکله،

مقصِّر نبود بادِ بی حوصله!!

  • تو بادی و هر روز سفر می کنی!!
  • به قلبِ منِ کوه، اثر می کنی!!!
  • گلایه ندارم فقط ای کاش:
  • که کوه مثل باد،
  • رهایی داشت……. !
https://www.academytaraneh.com/105224کپی شد!
735
۲
۱