مادربزرگ ????…

مادربزرگ خوبم ، صدتا خاطر خواه داره
الهی من فداش شم، یه صورت ماه داره

با دامن گل دارش کنار ما میشینه
هیچی نمیگه اما دردامونو میبینه

به گفته ی خود اون دنیا براش کوچیکه
درسته پیره اما خدایی خیلی شیکه

برای ما نوه هاش دعا دعا میکنه
وقت نماز هر روز شکر خدا میکنه

اون مهربونه خیلی، حسابی هم عزیزه
تو حرفای شیرینش ، گاهی نمک میریزه

https://www.academytaraneh.com/103141کپی شد!
1024
۱

  • betty درود ترانه زیبایی بود اما نتونستم با این بیت ارتباط برقرار کنم و ربط دو مصرع رو بدونم به گفته ی خود اون دنیا براش کوچیکه درسته پیره اما خدایی خیلی شیکه پایدار باشی مهربانو.