……..

هر لحظه تنها تر میشم بی تو عطر تنت از خاطرم میره
حال و هوام ابری شده اما یک قــطره هم بارون نمیگیره

یک لحظه از تو چشم برداشتم یک عمره با یاد تو درگیرم
هر ســــالگرد آشنایی مـــــون تو غربت تنهایی می میرم

از یاد دنیا رفــــــتم انگاری نه نامـــــه ای یا حتی پیغامی
کابوس وحشتناک تنهایی احساس تلخ بی سر انجامی

این روزا بی تو خیلی دشواره هر ثانیه ش بدجوری کشداره
وقتی که تــــخت خوابــــمون دیــگه عطر تو رو یادم نمــــیاره

سهم من از تو خاطره هاته سهم کمیه که قانعم کرده
امید این روزام اینه شـــــاید روزای خوب با تو بـــرگرده

تقدیر من یک عـــمر انــــدوه همــــزاد این روزای پر تکـــرار
تنهایی سرسخت بی احساس دست ازسردنیای من بردار

https://www.academytaraneh.com/85495کپی شد!
1088
۲۴
۱