"شب های بی مهتاب"

ازین شبهای بی مهتاب /ازین روزای تکراری

ازین تنهایی ممتد /ازین سردرگمی خسته م

نمی دونم تو این روزا /چه احساسی بهم داری

فقط میدونم و میگم/ بهت بدجور وابسته م

————————————————-

تو می تونی با لبخندت

همیشه مرهمم باشی

ولی هر دفعه با قهرت

نمک رو زخم می پاشی

————————————————-

تو که می دونی تنها با

پیامی از تو خوشبختم

سراغ از من نمی گیری؟

تو اوج روزای سختم

————————————————-

تو نیستی و همه دنیا

واسم عین قفس میشه

دلم می گیره و دایم

مریض و بی نفس میشه

————————————————-

صدام کن تا ببینی که

واسه تو جونمم می دم

چیزی از زندگی غیر از

دوست داشتن نفهمیدم

————————————————-

ازین شبهای بی مهتاب /ازین روزای تکراری

ازین تنهایی ممتد /ازین سردرگمی خسته م

نمی دونم تو این روزا /چه احساسی بهم داری

فقط میدونم و میگم/ بهت بدجور وابسته م

https://www.academytaraneh.com/99120کپی شد!
503
۶
۱