تیر خلاص…..

ازم حس چشماتو پنهون نکن

که پایان این رابطه دور نیست

به موندن کنارم تظاهر  نکن

به قلبت بگو عاشقی زورنیست

به دستایی که یخ زده شوک نده

که افتاده احساسمون از نفس

تقلا نکن وقتی  این   زندگی

شده سرد و دلگیر شبیهه قفس

تو که ریشه عشقمونو  زدی

چرا دل نداری تمومش  کنی؟

بزن راضی ام من به تیر خلاص

نگو که نمیخوای حرومش کنی

مثه آینه تصویر(ه)  دل کندنو

رو متنه(متن) نگاهم قلم میزنم

تو جرات نداری منو بشکنی

خودم این شکستو رقم میزنم

گره خورده آینده ی ما به هم

ولی این گره محکم و کور نیست

میرم تا بفهمی که دنیای من

همش خواستنه هیشکی مجبورنیست

شاید فکرکنی من هنوز عاشقم

فقط  لاف (ه) این رفتنو  میزنم

ولی باورش کن عزیز دلم

دارم قبر احساسمو میکنم

مثه آینه تصویر(ه)  دل کندنو

رو متنه(متن) نگاهم قلم میزنم

تو جرات نداری منو بشکنی

خودم این شکستو رقم میزنم

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: