کلاس درس ما !!!!!

شاید یه کم این وضع مشکوکه

ما ساکتیم و توی بدهاییم!

بازم معلم خط کش اورده

خائن زیاده، دست تنهاییم

این وضع ماس توی کلاس درس

خوب و بد ما هم مشخص نیس

تنبیه ما عادت شده انگار

شاید جریمه های شب بس نیس!

-خانم اجازه! مادرم هر شب

مثل جنازه میرسه خونه

اونقدر خسته س طفلکی حتی

اسم خودش رو هم نمی دونه

-خانم اجازه فالتون امروز

۵۰۰ تومن میشه! ببخشیدا!!!!

این جای سیگاره نره یادم

دیگه نیام مدرسه از فردا

-خانم اجازه گشنمه…- سرده

-خانم اجازه کو بخاریمون؟؟

ما ادمیم مثل شما …شاید!!!

گرما و سرما میشه حالیمون!

ما ساکتیم اما هنوز اینجا

گرمای خط کش روی دستامون…..

-خانم اجازه زنگ بعد تاریخ

ثبت میشه با تلخی حرفامون…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9443کپی شد!
1207
۴۷