بد نکردم

من به تـــــــــو دل بسته بود

من به تـــــــــو ، وابسته بود

این جدایی نبود…

معنی دوســــــت دارم ها .

اون بهشتی که با تـــــو بودم

این روزها مثل کویرِ

اون نسیم خنک که …

شونه می کرد موهـــــــات ُ

این روزها پر از غبارِ

سرفه های پشت هم،حال منو داد میزنن

من به تـــــــــو بیمار بودم

با یه حال رو به وخامت.

عکس قلب منو دیدن

یه شکاف عمیق داشت

این جدایی حال من رو…

از بلندای عاشقی

به شیب تند غم انداخت .

من به تـــــــــــو بد نکردم

آغوش من، خونه ی امن تو بود

تو کنار من که بودی

حتی ستاره های شب

حتی ماه آسمون

به تو حسادت می کردن .

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/92727کپی شد!
937
۸