comback

برگرد و فکری ، واسه دل شکسته ی من کن

برگرد و فکری ،واسه پاهای خسته ی من کن

برگرد و دستی ، ببر توو موهـــــــــای پریشونم

دیگه بریدم از همه ،بدون تو نمـــــــــــــی تونم

برگرد که نگام ، خیره مونـــــــــــــده به رفتنت

چقد دلم تنگ شده ،واسه دوست دارم گفتنت

برگرد و بذار ، عشق تو ،حال خوب من بشه

نمی خوای بپرسی بعد تو،حال و روز من چشه ؟

نداره قلب من بعد تو، دل و دماغ عاشقی

دلم میخواد که برگردی، بگو با من موافقی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: