بانو

لالا لالا …ناز کن ای ناز

به چیک چیک اشکی که ،داره ،از چشم من میاد

لالا لالا …بخند بانوی شیرینم

منو با بوسه هات امشب ،ببر تا ،شیرینی فرهاد

زمین در خواب و خاموش و…

زمان با عشق ما بیدار ِ بیدار است

دل به آغشته به دردم…. گرفته

هوای چشمای خیسم، به تو امشب گرفتار است

کسی امشب منو ،راهی بارون کرد

در این شب کوچه های سرد، دارم آهسته گم میشم

دارم ایستاده خم میشم

دارم آهسته آهسته شبیه بغض مردم میشم

لالا لالا لالایی… بهارم

داره گم میشه احساسم، زمستون میشینه تو چشمام

پر از دستام تنهایی ست

پر از غوغای تنهایی، تویی همدم رویاهام

از این نویسنده بیشتر بخوانید: