عاشـــــــــــــــــــــــــقم

عاشــــــــــــقم کردی

یه جوری عاشقم کردی ، که حالم مساعد نیست

دارم از پا میفتم، کسی جز عشــق شاهد نیست

یه جوری عاشـــقم کردی ، که رنــگم مثـــل پاییزه

جز اینکه با تـــو باشم مــن، نــدارم دیــــگه انـگیزه

یه جوری عاشقم کردی ، که خواب تو رو می بینم

یا شبهایی که بیـدارم ، واسه ت اشـک می چینم

یه جوری عاشـــقم کردی ، کــه از پــایین معلومم

میون جمــــع دوستـــامــم ، هــمیشه آروم آرومم

یه لبخندی همیشه من ، توی تنهایی هام دارم

یه جوری عاشقم کردی، نه خوشحالم نه بیمارم

دارم از شهر دور میشم ، یه دیوونه،یه بی رحمم

یه جوری عاشقم کردی ، که حالم رو نمی فهمم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/91154کپی شد!
610
۸