"دلتنگ سیزده بدرم"

می خوام واست آینه باشم
آینه ای که لیاقت ِ
قشنگیتو داشته باشه

می خوام واست خونه باشم
خونه ای که هر قدم از
آرامش انباشته باشه

سیزده ِ سال ِ پیشمون
دفتر خاطراتمو
غرق ترانه می کنه

سرودن از چشای تو
"دو ر می فا سل لا سی" رو
چه عاشقانه می کنه!

کاشکی تو سبزه ی چشات
وحشت دوری از تو رو
یه لحظه از یاد ببرم

تو شهر نحس غصّه ها
یه ساله که منتظر و
دلتنگ سیزده به درم

شُکوه ِ رنگین کمونت
جیوه ی هر چی آینه رو
روی تنش آب می کنه

شب که تو خواب من میای
حسرت مهربونیات
مهتابو بی تاب می کنه

بذار هزار مرتبه
نوشتنِ "دوسِت دارم"
جریمه ی شبم بشه

محاله غیر اسم تو
واژه ای تو تمام عمر
زمزمه ی لبم بشه

کاشکی تو سبزه ی چشات
وحشت دوری از تو رو
یه لحظه از یاد ببرم

تو شهر نحس غصّه ها
یه ساله که منتظر و
دلتنگ سیزده به درم

توی نگاه عاشقم
دوسِت دارم رو میشه خوند
کافیه دقّت بکنی

واسه یکی شدن فقط
یه جرعه مستی لازمه
کافیه جرات بکنی

تو بطن و متن زندگیم
اوّل هر جمله تویی
"به نام عشق" یعنی همین

تو تنهاییمو فهمیدی
من تنهاییتو فهمیدم
تمام عشق یعنی همین
"تمام عشق یعنی همین"

از این نویسنده بیشتر بخوانید: