پاکی عشق

دلم میخواد یه روز بیاد
که سر رو شونت بزارم
برات از این پاکی عشق
دلیل و مدرک بیارم
دلم می خواد تو گوش تو
شعرامو آواز بخونم
اگه غمی تو دلته
به من بگی تا بدونم
دلم میخواد سر بزارم
تو دامنت گریه کنم
دلم میخواد که خنده هات
کم نشه با اشک و غمم
دلم می خواد فقط یه بار
بوسه بکارم رو لبات
مست نگاهت بشمو
نگا کنم توی چشات…

https://www.academytaraneh.com/8978کپی شد!
1077
۱۵