بانوی شرقی

بانوی شرقی

تو ای بانوی شرقی چشات آرامش من
نگاه مهربونت شده خواهش من
تویی معنی دریا واسه احساس قایق
دلم شده مرداب تویی واسش شقایق
تو ای نام مبارک غزل گل و ستاره
تویی ابر بهاری که همش گل می باره
تو ای بانوی شرقی محبت از تو بود و
نجابت جنون رو میشه با تو سرود و
هوای گریه دارم بیا کنار من باش
غریب و بیقرارم بیا قرار من باش
دلم تنگ ِ دلم تنگ غروب آسمون ِ
تو ای بانوی شرقی چشات رنگین کمون ِ
تو ای بانوی شرقی گلی نازنینی
تو ماهی تو نازی فرشته ی زمینی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: