چه خوشحالم که اینجایی

**چه خوشحالم که اینجایی**

****

چه خوشحالم تورو دارم
پر از احساس زیبایم
****
تو یک رویای زیبایی
چه خوشحالم که اینجایی
****
چقد دنیام شیرینه
چشمام تو رو میبینه
****
چه خوبه بودنت با من
ترانه خوندنت بامن
****
چه زیبایی پر از احساس
بزار دستاتو تو دستام
****
که قصم با تو رویا شه
که رویام قد دنیا شه
****
کنارم هستی وامشب
چه ساز من خوش آوازه
****
که با عطر نفسهایت
هوای خونه دم سازه
****
به آغوشم بگیر حالا
عزیز پا په پای من
****
چقدر آغوش تو گرمه
بخون تا صبح برای من
****
چه خوشحالم تو رو دارم
توای آغاز بی پایان
****
تا هر جایی بگی هستم
کنار تو چه سر مستم
****
بیا یکدم رها باشیم
رها از آخر قصه
****
به بیراهه بریم امشب
جدا از ترس و از غصه
****
تموم حس وحال من
به عشق تو جوون میشه
****
تموم قصه های من
با اسم تو تموم میشه
****
چه خوشحالم تورو دارم
پر از احساس زیبایم
****
تو یک رویای زیبایی
چه خوشحالم که اینجایی

****

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8859کپی شد!
1036
۱۴