"عشق دریا"

من ساحلم تو موج دریایی
دریا نباشه ساحلی هم نیست
اسم تو رومه هرکجا باشم
هرجا که باشی ردی ازغم نیست

من ساحلم تو عین مروارید
مردای ماهیگیر؛ چشمامن
چشمام تو رویای اعماقن
چشمات تو اعماق رویامن

من ساحلم؛ مثل نسیمی تو
با هر نوازش تازه تر میشم
رد میشی و من با همه حرفام
توی یه جمله مختصر میشم

من ساحلم تو مثل یه عاشق
هی شعرهای تازه می خونی
جاپای تو حک میشه تو شن هام
شب که همه رفتن تو می مونی

حرف دل من با خدا اینه
دریا رو تو آغوش من بنداز
صد بار غرقم کن تو این موجا
با عشق دریا زنده میشم باز

از این نویسنده بیشتر بخوانید: