لب های آلوده

چقد احساست این روزا
با اون روزات فرق داره
بجای نم نم بارون
سکوتت رعد و برق داره

جلومو سخت می بینم
چشام انگار تاریکن
چقد عشقت ازم دووورو
خیانت هات نزدیکن

بجز خوبی چی دیدی از
دلی که عاشقت بوده
جز اینکه یار امروز و
رفیق سابقت بوده؟

برات چی کم گذاشتم من؟
که میل عشق نو کردی
کدوم گندم رو جو کردم؟
که دستامو درو کردی

باید قلب منم مثل
غرور ناسپاست شه
شبیه داس تیزی روو
رگای التماست شه

برو اسم منو پاک کن
از اون لبهای آلوده
خیال کن بین ما هرگز
نه حسی هست و نه بوده

https://www.academytaraneh.com/84567کپی شد!
962
۵۱