یک دنیا حرف

شادی تو ذاتت هست و لبخندت حقیقی
تنها کسی هستی که بوی غم نمیدی
من قد یک دنیا واسه تو حرف دارم
هرگز مجال یک سلامو هم نمیدی

تو مثل من بی منطقو عاشق نبودی
این مثل من نبودنت عاشقترم کرد
شاید کمی احساسمو فهمیده باشی
کاش خاطرم جم بود که قلبت باورم کرد

انقد تو محجوبی که با یک عالمه حرف
وقتش که میشه قدرت صحبت ندارم
انقد تو نازک دل میشی گاهی که حتی
برای یک عرض ادب جرأت ندارم

امروز با سبک خودم حرفم رو میگم
حرفی که یک ساله تو قلبم خاک خورده
دستم می لرزه و صدام می لرزه اما
این زلزله حسم رو تا معراج برده

یک ساعت دیگه میای و من می میرم
این عقربه گیجه چقد آهسته میره
بازدل دلو دلشوره سردم کرده اما
وقت پشیمونی گذشته خیلی دیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: