غریبه

نشوندم به جای تو این خانومو
که شاید به این زودی از دس نرم
میخوام یه غریبه کنارم باشه
که تنهایی توو راه بن بس نرم

میخوام دست اونو بگیرم توو دست
توو شهری که ماشینین آدماش
آدم خفه میشه توو این شهر زشت
مث چسبی رووو بینین آدماش

چرا هیچ کی اینجا شبیه تو نیس؟
ببین هرچی می بینی مصنوعیه
میخوان با سه ملیون شبیه تو شن
لبو گونه و بینی مصنوعیه

چرا هیچ کی اینجا شبیه تو نیس؟
ته خنده هاشون پر از نفرته
چرا توو نگاهه غریبه غمه
مث من دو چشمش پر از حسرته

اونم پاسوز ماجرای منه
نمی تونه خوشبخ شه با من کسی
نمی خوام ببینم که سهم اونم
مث من شده اشک و دلواپسی

نشوندم به جای تو این خانومو
نمی خوام به نامردی از دس برم
بگیر حلقتو خانم اینجا نمون
بذار تنهایی تا نفس هس برم

درس نیس تو قربونی شی این وسط
ولی بی کسی هم عذابه واسم
کجا غصه هاشو بشوره دلم؟؟؟
که اقیانوسم یه سرابه واسم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: