بگوآره

بگوذره ای تو به فکرمنی تامن قد دنیا خاطرخات بشم
بگوآره تامن خودم یک تنه همون مردمحبوب رویات بشم
بگوآره تااین که ثابت کنم برای رسیدن به توخوب من
چه آسون ببین از خودم میگذرم تو این راه زیبای عاشق شدن
بیا که تموم وجودم همه پراز حس تازه مثه شبنمه
تورو چی بگم خوب دوست داشتنی،خدا که زیاده فرشتم کمه
نگا کن به یادت چه حالی میشم نفس میشی هردم تورو میکشم
نگاکن چه کردی توباحس من نمی زاره حست که عاشق نشم
یه جور جاذبه تو چشای تو هست که نا خواسته سمتت منومیکشه
تو طعم خوش لحظه های منی وجودم سراسر تورو می چشه
بشم ارزوتو بشی ارزوم بگوآره تا ازتو من بشکفم
می مونم همه عمر تو انتظار یه اره فقط از تو من بشنفم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6998کپی شد!
1132
۱۲