ترانه

دو دستی عشقت روبچسب نزار که از دستت بره
یه وقت نزاری که یکی از این دل تو بگذره
یه جور بهش هالی بکن با خنده یا بایک نگاه
بهش بگو تو میتونی براش باشی یه تکیه گاه
میگن که این روزا شده وفا به ارزش طلا
یکم تعلل کافیه سرت بمونه بی کلاه
وقت تلف نکن برو الان به وقت میگن طلا
برو بهش بگو شدی به عشق پاکش مبتلا
سینه سپر کنو برو حرف دلو بهش بزن
از ته دل بهش بگو دوست دارم عزیزمن
دیگه ترانه کافیه نقاب شرمو پس بزن
شرم توچون قفس شده تبر به این قفس بزن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4351کپی شد!
974
۶