حکم عشق

حکم عشق از روز اول نرسیدن وسکوته
اولش خیلی قشنگه اما آخرش سقوطه
دل سپردن خیلی راحت اما دل کندن عذابه
مثل اینکه تو کویری همه چی فقط سرابه
جای زخماش روی قلبت تا ابد آروم نمیشه
می کوبه با خاطراتش روی زخمات تا همیشه
نباید اینجا به هیچکی دل ببندی عاشقونه
آخهاینجا هیچ کسی نیست که از چیزی بدونه
دل ببند به اون کسی که روز وشب ذکر سجوده
به خودش قسم که جز اون هیچکی عاشقت نبوده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/46884کپی شد!
940
۷