….

قصه گوی خاطره قصه هاتو بنویس
بگو از پرنده ای که یه شب پر زد نیس
بگو ازمستونی توی حسرت بهار
بگو از تنهاییا که می مونه یادگار
بگو از اون که دلم به صدای اون خوشه
بگو فکر رفتنش منو داره می کشه
یه روز تو قحطی وفا منو سپرد به قصه ها
رفیق روز روز خنده بود نه واسه روز غصه ها

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/24085کپی شد!
981
۱۰