….

شکسته
نمی خواد دیگه عزیزم به خودت سختی بدی
امدی بشکنی قلبو بیا بشکن بیا بشکن
هرکی اومدش یه تیکه از دلم کند و جدا کرد
آخرین تیکه ی قلبو بیا بکن بیا بکن
قلبتو یکی شکسته اومدی تلافی باشه
واستم اصلا مهم نیست حالا اون طرف کی باشه
نمی تونی که بفهمی این یکی می میره واست
انتقام میگیری از این جای اون که کرد خیانت
قبل تو هرکی به من خورد مثل تو یه قلب خون داشت
عقده هاشو برملا کرد از دلم یه تیکه برداشت
این تو و این دله پاره که خوشی ندیده هرگز
تیکه ی آخر و بکن جاش بزار یه سنگ قرمز
بعد من به هرکی خوردی دیگه قلبشو نسوزون
بزا من آخری باشم یکی دیگه رو نرنجون
تو که با شکستن من انتقامتو گرفتی
از خدا می خوام که گیر دل شکسته ها نیافتی
عزیزم سرت سلامت برو با خیال راحت
من ازت نه کینه دارم نه یه غصه نه شکایت
تا بوده اینجوی بوده اینه رسم این زمونه
یکی می شکنه مثله من یکی مثل تو می شکونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/25906کپی شد!
1233
۶