من عاشقم….

من عاشق چشمای میشی تم(میشیتم)

وقتی که حل میشن تو تاریکی

دیونه ی عطری که وقتی هست

حس میکنم اینجایی,نزدیکی

من عاشق تشویش دستاتم

وقتی تورو با دیگری دیدم

یعنی هنوز هستم برای تو

از اضطرابت اینو فهمیدم

من عاشق این دلخوشیهاتم

این حس بودن که بهم میدی

از لحن دلداریت میفهمم

حال دلم رو خوب فهمیدی

من عاشق تو زیر بارونم

وقتی که فکرت پیش دستام نیس(نیست)

عاشق اینکه با منی گرچه

رفتارت اون چیزی که میخوام نیس(نیست)

 

https://www.academytaraneh.com/4660کپی شد!
1246
۶۸