خیال باطل

غصه و غم تو دلم دیگه تمومی نداره
موندنم کنار تو دیگه لزومی نداره
دل تو کاری بجز نا مهربونی نداره
رفتنم برای تو دلنگرونی نداره
******
روز اول یادته واسه من میمردی
اما امروز همه جا آبرومو بردی
به همه گفتی که اون واسه تو کاری نکرد
همیشه دستای من بی نمک بودن و سرد
******
باید از اینجا برم من فقط یه خاطرم
سهم من همینه که تا ابد مسافرم
بی قرار رفتنم طاقتم سر اومده
انگاری به جای من یکی سرتر اومده
******
فکربرگشتن من یه خیال باطله
دیگه دل کندم ازت اینه ختم قائله

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3265کپی شد!
1045
۱۱