درد دل شبونه

شب و قلبی پاره پاره
آسمونی بی ستاره
همدمی نیست که بدونه
دل من چه بی قراره
***
خسته و بی کس و کاره
نا امید از روزگاره
دل بی حوصله من
جز سفر راهی نداره
***
دل به هرکسی که بستم از روی سادگی بستم
دست هرکسی گرفتم عاقبت خودم شکستم
هرکی با بهونه ی عشق دل منو شکست
دل خوشباور خستم آخرش بارشو بست
***
بجز از زخم زبون و طعنه حرفی نشنیدم
هر چی مهربونی کردم جز ظرر خیری ندیدم
***
حالا اینجا، منه تنها از ته دل میخونم
آخر قصه چی میخواد بشه، من نمیدونم
سر میدم آواز عشقو دلو میزنم به دریا
میرسونمش به گوش همه ی مردم دنیا
میخونم با دلی ساده هر کسی خدائی داره
اون میدونه بذر عشقو توی قلب کی بکاره

سمیر شکیبا
در آلبوم وسعت قلب عاشق
به زودی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3216کپی شد!
919
۷