ترانه قدیمی

نگو این آخر قصست__________واسه من، یه راه هنوز هست
این ترانه ی قدیمی __________ آخرین برگ برندست

پرم از حرف نگفته ___________ پرم از درد نهفته
من مث یه اتفاقم ___________ که یه روز میخواد بیفته

بخشی از آهنگ آخرین برگ برنده
اثری از سمیر شکیبا
در آلبوم وسعت قلب عاشق

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3159کپی شد!
1520
۹