دل مرده

گریه نمیکنم اگه قلب منئو شکستن
گریه نمیکنم اگه،بال و پرم رو بستن
غصه نمیخورم اگه، هیشکی دوسم نداره
غصه نمیخورم نه، که فایده ای نداره
***
وقتی میبینم رفقا چه بی حیا و پستن
با منن اما به کمر، خنجر کینه بستن
وقتی که حتی آسمون، تاریک و شوم و تاره
حتی اگه برای من، نباشه راه چاره
***
هر کی میاد به دیدنم عرض ارادت میکنه
وقتی میره،پشت سرم، دروغی غیبت میکنه
هر کسی در مورد من، یه جور قضاوت میکنه
با طعنه و زخم زبون، منو ملامت میکنه
***
گریه نمیکنم اگه قلب منئو شکستن
گریه نمیکنم اگه،بال و پرم رو بستن
غصه نمیخورم اگه، هیشکی دوسم نداره
غصه نمیخورم نه، که فایده ای نداره

سمیر شکیبا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2344کپی شد!
1004
۸