سفر

یک کار قدیمی  . . . 

تو عاشقم بودی  /  وقتی سفر کردم

وقتی قسم خوردم  /  میرم که برگردم

.

تو گریه میکردی  /  گفتی بری رفتی

اونجا هوا خوبه  /  یادم نمی یفتی

.

هر روز با خواهش  /  خواستی پشیمون شم

گفتی نرم شاید  /   اونجا دگرگون شم

.

غمگین شدی وقتی  /   دیدی که خوشحالم

کلی قسم دادی  /  گقتی بده حالم

.

من روی ماهت رو  /  هر روز بوسیدم

هر لحظه تردید و /   توُ چشم ِ تو دیدم

.

اما سفر کردم  /   گفتم که فرصت نیست

اینجا دیگه با من  /   احساس ِ غربت نیست

.

اونجا تو تنهایی  /   من بچگی کردم

اینجا هوا خوبه  /   من برنمیگردم!

پرسا مقدس / ۱۳۸۷

https://www.academytaraneh.com/2176کپی شد!
1313
۶۷