از تو گدشتم

من از با تو بودن گذشتم برو … از این لحظه های پُر از استرس
یه لحظه ام به فکرم نبودی برو … به اونکه توو فکرت نشسته برس
.
منه خوش خیال و هوایی نکن … دو راهی نذار اول جادمون
تو راهه خودت رو برو شک نکن … تو فکر خودت باش و اینجا نمون
.
من از سادگیه خودم خستم و … تو راحت میتونی عذابم بدی
با تو ثانیه قده یه ساعته … کنارت کلافم ،توام شاهدی
.
کلافم که تو باشی و دائما … گرفتار ِ ترس و حسادت بشم
تو دونسته راه و جدا میکنی … ندونسته از تو عقب میکشم
.
چقد سرزنش کردم افکارم و … چقد دست و پا میزدم تووی غم
تو حتی نگفتی تمومش کنیم … تو خواستی خودم کم بیارم برم
.
قبوله کم آوردم و بعد از این … باید فکرتم از سرم بپره
من از با تو بودن گذشتم ولی … هنوزم گذشته عذاب آوره
پرسا مقدس

https://www.academytaraneh.com/1015کپی شد!
3043
۵۴