اتفاق

نگو این آخر قصست،
واسه من یه راه هنوز هست
این ترانه قدیمی
آخرین برگ برندست
*
پرم از حرف نگفته،
پرم از درد نهفته
من مث یه اتفاقم
که یه روز میخواد بیفته

اثری از:
سمیر شکیبا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1996کپی شد!
729
۱۲