سلول انفرادی

به ملاقات نگام گاهی بیا

که به حبس ابدت محکومم

بی تو آرامشو باور ندارم

توو شکنجه گاه تو آرومم

منو به رهایی وسوسه م نکن

عاشقت به قفس عادت کرده

باورش سخته ولی باور کن

واسم آزادی بی تو درده

کسی جز منو نیار توو قلبت       عاشقاتو راهی آزادی کن

واسه من که از همه عاشقترم       دلتو سلول انفرادی کن

پیش چشمای تو به جنون زدم

نباشی از خودمم بیزارم

میخوای از چی منو آزرده کنی؟

منکه از شکنجه ترسی ندارم

دل من توو قفست شاده فقط

دیدن نگاهته تسکینم

عزیزم خیالمو راحت کن

نذا(ر) کابوس رهایی ببینم

کسی جز منو نیار توو قلبت       عاشقاتو راهی آزادی کن

واسه من که از همه عاشقترم       دلتو سلول انفرادی کن

https://www.academytaraneh.com/1544کپی شد!
1031
۳۱