خیلی‌ خودخواهی

توی خودخواهیات غرقی دروغت مثل دیروزه
همون روزا که میگفتی دلم می مونه میسوزه

ولی خواستم بدونی که دلی دیگه نموند از من
دیگه از خاطرم دور شو نمونده خاطری از من

توی خودخواهیات غرقی اصلا واست مهم نیستم
حتی اصلا خیالت نیست که دیگه پیشتم نیستم

همش دنبال تردیدی یه حسی که حواست نیست
ولی میگی که این اصلا گناه و اشتباهت نیست

همین خودخواهیات امروز گرفته عشق و از دستم
دیگه میلی به جبران نیست نمیدونی چقدر خستم

با اینکه خسته و گیجم ولی خوشحال از این تصمیم
نمیخوام انتخابت شم توی خودخواهیات تسلیم

ولی خواستم بدونی که دلی دیگه نموند از من
دیگه از خاطرم دور شو نمونده خاطری از من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1390کپی شد!
1225
۱۶