غروب جمعه

بارون که بارید/ من دیدم عشقت /مثل ستاره
تو در حضوری/ نه پشت پرده /ای ماهپاره
احساس قلبم/ رنگ غروبه /اینو میدونی
عشق دلم رو /از توی چشمام /میشه بخونی
غروب جمعه/ با یاد عشقت /این دل میگیره
هرجا که باشم /هرجا که میرم /این دل اسیره
از جمکرانت /تا مکه ی عشق/ پر شد صدایم
کی میرسد پس/ یوسف زهرا /پس کی خدایم؟
از انتظارش /جان ها دمادم/ برلب رسیده
فرقی نداره /حالا واسه من/ ماه و سپیده
از روشنیّ /چشمای مستت/ گشتم دل انگیز
خسته شدم من/ از انتظار /غروب پاییز
این دل همیشه /تو صبح جمعه/ در انتظاره
شاید بیایی/ آخه دل من/ یه بیقراره

۱۳۸۶

https://www.academytaraneh.com/11927کپی شد!
1108
۱۵